SJD PRO TECH

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI i COOKIES

Strony Internetowej: www.sjd.com.pl

Czym jest Polityka Prywatności SJD Pro Tech?

W SJD PRO TECH szanujemy Twoją prywatność, zatem przygotowaliśmy naszą Politykę Prywatności (zwanej dalej „Polityką”). Polityka Prywatności jest dokumentem zawierającym niezbędne informacje na temat tego, jakie informacje zbieramy, w jaki sposób je przetwarzamy oraz w jakim celu, ze szczególnym uwzględnieniem przetwarzania Twoich danych osobowych.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych (dalej zwany „Administratorem”, „SJD PRO TECH” lub jako „my”) jest SJD PRO TECH z siedzibą: 46-600 Jaworzno, ul. Szczakowska 35, posiadającą NIP 8222076048 oraz REGON: 241543946.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod następującym numerem telefonu: +48 22 783 64 66, bądź drogą e-mailową: biuro@sjd.com.pl

 

DEFINICJE

Strona – usługa świadczona drogą elektroniczną, pozwalająca na zapewnienie Użytkownikowi dostępu do treści i funkcji zawartych na stronie internetowej dostępnej pod adresem www.sjd.com.pl i jej podstronach,

Użytkownik – osoba fizyczna, która odwiedza Stronę, za pośrednictwem drogi elektronicznej.

Pliki Cookies – SJD PRO TECH wykorzystuje na swojej Stronie pliki Cookies (tzw. Ciasteczka), czyli dane cyfrowe, niewielkie pliki tekstowe zapisywane i przechowywane na urządzeniach końcowych, za pośrednictwem których Użytkownicy odwiedzają Stronę,

RODO – Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO/GDPR), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

Dane Osobowe – za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.

           Mając na uwadze dobro odbiorców niniejszej Polityki (czyli Użytkowników), należy wspomnieć, że zgodnie z założeniami RODO również adres IP Użytkownika oraz niektóre pliki Cookies stają się danymi osobowymi.

 

Jakie dane osobowe zbieramy

SJD PRO TECH zobowiązuje się do przetwarzania na swojej Stronie minimalnej ilości danych osobowych, niezbędnej do umożliwienia technicznego wyświetlania Strony w przeglądarce internetowej, zapewnienia możliwości kontaktu z SJD PRO TECH oraz w celach statystycznych.

Kiedy zbieramy Twoje dane osobowe

Twoje dane osobowe możemy gromadzić kiedy przeglądasz Stronę, wtedy gromadzimy następujące, niezbędne informacje:

 – publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie,

– pliki Cookies (więcej informacji w dalszej części Polityki).

Informujemy, że dane gromadzone w trakcie przeglądania Strony, nie są kojarzone z konkretnymi osobami.

 

Bardziej szczegółowe dane osobowe możemy zbierać w momencie kiedy kontaktujesz się z nami poprzez udostępniony na Stronie formularz, służący do wysłania do SJD PRO TECH wiadomości e-mail w sposób uproszczony. Gromadzimy wtedy następujące, niezbędne informacje:

 – Twój adres poczty e-mail, w celu umożliwienia nam odpowiedzi na Twoje zapytanie,

– Twoje Imię i Nazwisko, w celu umożliwienia nam identyfikacji Twojej osoby, zwłaszcza w momencie, kiedy adres e-mail jest firmowy (chociaż w przypadku firmy, przewidujemy możliwość wpisania samej nazwy firmy, co nie stanowi już danej osobowej),

– publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie,

– istnieje możliwość, że w treści wiadomości e-mail sam, dobrowolnie, przypadkowo lub pod przymusem zamieścisz swoje (lub innej osoby/osób) dane osobowe lub inne dane (np. poufne, wrażliwe), przed czym stanowczo ostrzegamy i odradzamy. W takim przypadku prosimy o ponowny kontakt z Administratorem.

 

W jakim celu i dlaczego potrzebujemy niektórych Twoich danych osobowych, oraz jaka jest podstawa prawna dla przetwarzania

 

1. Cel: Zapewnienie dostępności Strony

Dlaczego: Potrzebujemy dostęp do niektórych Twoich danych osobowych (Twój publiczny adres IP), aby zapewnić Ci dostęp do Strony oraz usprawnić administrowanie Stroną).

Podstawa prawna: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

2. Cel: Możliwość lepszego administrowania i zarządzania Stroną

Dlaczego: Wykorzystujemy pewne informacje, a w tym niektóre Twoje dane osobowe (jak Twój publiczny adres IP, dane w plikach Cookies), aby mieć możliwość monitorowania ruchu na stronie, celem poprawy zarządzania Stroną, a więc również poprawy jakości usług.

Podstawa prawna: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

3. Cel: Zapewnienie możliwości kontaktu z Tobą

Dlaczego: Aby zapewnić Tobie możliwość kontaktu z nami (a w następstwie również nam z Tobą), udostępniamy możliwość kontaktu poprzez formularz zawarty na Stronie.
Wewnątrz formularza wymagamy wypełnienia informacji oraz wyrażenia zgód na przetwarzanie danych osobowych. Niektóre z tych informacji stanowią Twoje dane osobowe (Imię i Nazwisko, adres e-mail, publiczny adres IP – zbierany automatycznie).

Podstawa prawna: wyrażona zgoda na kontakt, wyraźna zgoda na przetwarzanie danych, osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  

Odbiorcy danych osobowych

 1. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celach wymienionych we wcześniejszych punktach Polityki.

2. Dane osobowe takie jak Twój publiczny adres IP oraz niektóre dane zawarte w plikach Cookies, mogą być przetwarzane przez podmioty współpracujące z Administratorem, w celu korzystania przez nas z usług związanych z utrzymaniem i administracją Strony na serwerze internetowym, a tym samym umożliwienie działania Stronie. Dane udostępniane podmiotom, nie są powiązane z żadnymi danymi osobowymi i nie pozwalają na jednoznaczną identyfikację Użytkownika.

3. Dane osobowe takie jak Twój publiczny adres IP, mogą być przetwarzane przez podmioty współpracujące z Administratorem, w celu korzystania przez SJD PRO TECH z usług związanych z utrzymaniem i administracją poczty e-mail na serwerze internetowym, a tym samym umożliwienie działania poczty elektronicznej i kontaktu Użytkowników z SJD PRO TECH za pośrednictwem tego medium. Dane udostępniane podmiotom, nie są powiązane z żadnymi danymi osobowymi i nie pozwalają na jednoznaczną identyfikację Użytkownika.

4. Administrator zastrzega sobie prawo do udostępnienia danych osobowych Użytkownika na wyraźne żądanie uprawnionego organu publicznego.

 Informujemy , że nigdy nie sprzedajemy, nie wymieniamy, ani nie udostępniamy Twoich danych w celach marketingowych.

  

Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe

 Zebrane dane przechowujemy przez czas nieokreślony, jednak zapewniamy, że nie dłużej niż potrzebujemy lub jest to konieczne, co jest uzależnione od następujących czynników:

– powodu dla którego dane zostały zgromadzone,

– rodzaju danych (czy jest to adres IP, imię i nazwisko, czy adres e-mail),

– jak długo dane są już przechowywane,

– czy wciąż potrzebujemy je przechowywać,

– czy podstawa prawna wciąż upoważnia nas do przechowywania danych,

– czy zgoda na przetwarzanie wybranych danych została cofnięta przez Użytkownika,

– w celu niezbędnym do dochodzenia, obrony i ochrony roszczeń związanych z działalnością SJD PRO TECH,

– pozostałe czynniki zależne i niezależne od Administratora.

W jaki sposób chronimy dane

 Bezpieczeństwo danych (zwłaszcza osobowych) jest niezwykle ważne. Aby zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa Twoich (i nie tylko) danych, stosujemy szereg procedur organizacyjnych oraz zabezpieczeń natury technicznej, a także staramy się wciąż edukować naszych pracowników.

 

Poniżej pozwoliliśmy sobie wymienić część stosowanych przez nas zabezpieczeń natury technicznej i organizacyjnej (pozostałe z oczywistych powodów zostały pominięte):

– udzielamy dostępu do danych osobowych jedynie tym pracownikom, którzy potrzebują go do wykonywania swoich obowiązków służbowych,

– strona internetowa oraz nasza poczta e-mail jest utrzymywana u sprawdzonego dostawcy (którego serwerownia umieszczona jest na terenie państwa polskiego), który zapewnia wysoki poziom zabezpieczeń natury fizycznej, elektronicznej i proceduralnej,

– korzystamy z usług firmy zajmującej się bezpieczeństwem informatycznym,

– sprzęt komputerowy na którym pracują nasi pracownicy jest odpowiednio zabezpieczony i stale monitorowany,

– dostęp fizyczny do placówki SJD PRO TECH jest zabezpieczony,

– połączenie pomiędzy Twoją przeglądarką, a serwerem Strony jest szyfrowane za pomocą protokołu SSL/TLS,

– dbamy o szkolenia naszych pracowników.

 

Pliki Cookies

 Wykorzystujemy pliki Cookies wyłącznie do celów statystycznych i monitorowania aktywności odwiedzin Użytkowników na naszej stronie. Wiąże się to z naszą chęcią do poprawy jakości korzystania z naszej Strony oraz koniecznością utrzymywania sprawności Strony.

 

W jaki sposób zrezygnować z przechowywania plików Cookies?

Kiedy tylko chcesz, możesz sam zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies w oprogramowaniu za pomocą którego odwiedzasz Stronę (przeglądarki internetowej). Każda przeglądarka posiada odmienny interfejs ustawień, zatem w celu uzyskania szczegółowych informacji w jaki sposób to zrobić przejdź do zakładki Pomoc, w Twojej przeglądarce internetowej lub spróbuj sam znaleźć taką konfigurację w swojej przeglądarce szukając słowa kluczowego „Cookies” lub „Ciasteczka”.

 

Twoje prawa odnośnie danych osobowych, w związku z RODO

 Prawo dostępu do danych

 W dowolnym momencie masz prawo dostępu do danych osobowych, które Ciebie dotyczą, a w szczególności masz prawo do zapoznania się ze swoimi danymi osobowymi, które przetwarzane są przez Administratora. Ponadto masz prawo żądać informacji na temat celu, w jakim przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz uzyskać kopię tych danych.

Aby skorzystać z prawa dostępu do danych skontaktuj się z Administratorem (dane dostępne w punkcie Administrator Danych Osobowych, niniejszej polityki).

 Prawo do sprostowania (poprawiania) danych

 W dowolnym momencie masz prawo do poprawy/sprostowania/uzupełnienia danych osobowych, dotyczących Twojej osoby, które są przetwarzane przez Administratora.

Aby skorzystać z prawa do sprostowania danych skontaktuj się z Administratorem (dane dostępne w punkcie Administrator Danych Osobowych, niniejszej polityki).

 Prawo do usunięcia danych

 W dowolnym momencie masz prawo żądać usunięcia Twoich danych osobowych (lub części tych danych), które są przetwarzane przez Administratora, zwłaszcza kiedy:

– Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub przetwarzane,

– wycofałeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych,

– wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych

W przypadku, kiedy zgłosiłeś żądanie usunięcia Twoich danych osobowych przez Administratora, dane będą wciąż przechowywane przez czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia i ochrony roszczeń związanych z usługami świadczonymi przez SJD PRO TECH.

Aby skorzystać z prawa do usunięcia danych skontaktuj się z Administratorem (dane dostępne w punkcie Administrator Danych Osobowych, niniejszej polityki).

Prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych

 W dowolnym momencie masz prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie Twoich danych osobowych. W szczególnych przypadkach, kiedy Administrator posiada (odrębną) podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych, Administrator ma prawo odmówić zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych.

Aby skorzystać z prawa do sprzeciwu na przetwarzanie danych skontaktuj się z Administratorem (dane dostępne w punkcie Administrator Danych Osobowych, niniejszej polityki).

 Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych

W dowolnym momencie masz prawo do żądania cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Aby skorzystać z prawa do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych skontaktuj się z Administratorem (dane dostępne w punkcie Administrator Danych Osobowych, niniejszej polityki).

Prawo do przenoszenia danych

W dowolnym momencie masz prawo do tego, aby żądać otrzymania kopii Twoich danych osobowych od Administratora w powszechnie używanym formacie. Dodatkowo masz prawo żądać, aby Administrator przesłał te dane do podmiotu wskazanego przez Ciebie. Prawo to dotyczy wyłącznie tych danych osobowych, które zostały nam przez Ciebie przekazane.

Aby skorzystać z prawa do przenoszenia danych skontaktuj się z Administratorem (dane dostępne w punkcie Administrator Danych Osobowych, niniejszej polityki).

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

W dowolnym momencie masz prawo do żądania, aby Administrator ograniczył przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Aby skorzystać z prawa do ograniczenia przetwarzania danych skontaktuj się z Administratorem (dane dostępne w punkcie Administrator Danych Osobowych, niniejszej polityki).

Prawo do zgłoszenia skargi w organie nadzorczym

Jeżeli uważasz, że Administrator niewłaściwie lub niezgodnie z prawem przetwarza Twoje dane osobowe, to zachęcamy do kontaktu z Administratorem w tej sprawie. Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), z siedzibą w Warszawie (00-193 Warszawa, przy ul. Stawki 2. 

Zmiany i uaktualnienia Polityki Prywatności 

SJD PRO TECH zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszej Polityce Prywatności z ważnych przyczyn (m.in. zmiany przepisów prawa) i/lub aktualizacji Polityki, bez informowania o tym Użytkowników.

Pytania, korzystanie z praw i kontakt 

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania odnośnie niniejszej Polityki, chcesz uzyskać więcej informacji na temat Twoich praw, chcesz skorzystać z Twoich praw, chcesz uzyskać dodatkowych informacji odnośnie Twoich danych osobowych, które przetwarzamy lub po prostu chcesz się skontaktować z SJD PRO TECH, skorzystaj z danych dostępnych w punkcie Administrator Danych Osobowych, niniejszej polityki.